Кои сме ние?

Филиптур 1 ООД е туроператорска фирма с основна дейност туризъм в две главни насоки: организиране на пътувания и почивки за български клиенти в чужбина и България и приемането на чужди туристи в България. Филиптур е създаден през 1989 година; притежава лиценз за туроператор № 00959 и лиценз за турагент № 5618; сертификат за каческтво ISO 9001:2008 от AENOR, член е на IATA. Можем да предложим богата гама от услуги на нашите клиенти:

Проект и главна цел: Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19, с цел осигуряване на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19 на българските микро-, малки и средни предприятия, извършващи туроператорска и/или туристическа агентска дейност по Закона за туризма

Номер на АДПБФП: BG16RFOP002-2.092-0497-C01 от 21.12.2020 година

Бенефициент: „ФИЛИПТУР 1” ООД, ЕИК: 130498999

Обща стойност: 40 000 лв., от които 34 000 лв. - европейско финансиране и 6 000 лв. - национално съфинансиране.

Начало: 21.12.2020 г. Край: 21.03.2021 г.